Od strony prawnej

Od strony prawnej

Niezależność brokera ubezpieczeniowego regulują przepisy prawne.

Art. 4 pkt. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym definiuje „działalność brokerską". To wykonywanie czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Art. 24 ww. ustawy precyzuje zakazy, zgodnie z którymi broker nie może:

  1. wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,
  2. pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,
  3. być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,
  4. posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad działalnością brokerską.

Dane Biura:

Nr zezwolenia KNF 1675/10

KRS 0000357682

NIP 8992694049

REGON 021269237

Kontakt z nami

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o.
ul. Borowska 246 b/2  Wrocław 50-558

tel. 71 785 46 72  / 73
biuro@rakbroker.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lata doświadczeń

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się od roku 1994, natomiast od roku 1998 funkcjonujemy jako biuro brokerskie.