O nas

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

Brokerska obsługa ubezpieczeniowa

Naszym celem jest zapewnienie takich usług, które nie tylko spełniają potrzeby i oczekiwania pod względem merytorycznym. Zależy nam szczególnie na tym, aby osoby z nami współpracujące, ufały oraz miały przekonanie, że ich interesy są właściwie chronione i reprezentowane.

question

Kim jesteśmy?

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się już od 1998 roku. Szczycząc się długą obecnością na rynku, posiadamy ugruntowaną pozycję w branży usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń.

Obsługujemy podmioty gospodarcze w zakresie ubezpieczeń majątkowych, osobowych oraz finansowych. Nasza wiedza opiera się na wieloletnim doświadczeniu, zespole wykwalifikowanych osób oraz ciągłym doskonaleniu umiejętności zawodowych. Decydując się na współpracę z nami moga być Państwo pewni, że państwa interesy są właściwie chronione.

tie

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym profesjonalnym pośrednikiem w zakresie ubezpieczeń oraz prawa ubezpieczeniowego, co pozwala wykonywać usługę ściśle w interesie Klienta poszukującego właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

Usługi brokerskie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego uwzględniają analizę i wybór z szerokiej gamy oferowanych przez zakłady ubezpieczeń produktów ubezpieczeniowych kierowanych dla ochrony przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Niezależność brokera ubezpieczeniowego regulują przepisy prawne (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń IDD). Art. 4 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń definiuje „działalność brokerską” jako wykonywanie czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia,
  • pomoc w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.
hammer2

Nadzór nad działalnością brokerską sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Z uwagi na wysoką odpowiedzialność zawodową, Broker ubezpieczeniowy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej na sumę gwarancyjną równą 1 300 380,00 EUR na jedno zdarzenie oraz 1 924 560,00 EUR na wszystkie zdarzenia. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie działania lub zaniechania brokera i osób, przez które broker wykonuje czynności brokerskie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 275). Czynności brokerskie mają charakter odpłatny, co wynika wprost z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane