Oferta brokerska

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

archery

Co oferujemy?

Właściwy program ubezpieczenia to nie luksus, lecz konieczność!

Prowadzenie działalności gospodarczej w środowisku częstych zmian, wiążę się z koniecznością posiadania odpowiedniego/ właściwego/ odpowiadającego na te ryzyka programu ubezpieczeniowego.

Dotyczy to firm małych, średnich, jak i rynkowych gigantów. Gdy losowe nieszczęścia dotykają tych ostatnich, uruchomienie rezerw przez lata może ciążyć na wynikach finansowych i pozycji firmy. Dla mniejszych firm w podobnych sytuacjach przezorność wykazana w porę jest często jedyną szansą przetrwania. Dla mniejszych firm mogą okazać się determinantem: "być albo nie być". Przezorność, czyli ubezpieczenie skrojone na miarę potrzeb jest często jedyną szansą przetrwania.

Zarządzamy bezpieczeństwem poprzez:

 • audty bieżących ubezpieczeń
 • ocenę faktyczną i prawną posiadanego mienia
 • analizę ryzyk losowych i społecznych
 • tworzenie programów ubezpieczeniowych

Administrujemy i zarządzamy ubezpieczeniem:

 • majątku trwałego
 • flot pojazdów
 • grup pracowniczych na Życie i NNW
 • odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw

Z najwiekszą starannością świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Zlecając nam opracowanie programu ubezpieczeniowego, zyskują Państwo pewność pełnej i realnej ochrony ubezpieczeniowej oraz bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Współpraca z brokerem

Współpraca z brokerem

Broker nawiązuje współpracę z Klientem na mocy udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa lub upoważnienia do reprezentowania jego interesów przed zakładami ubezpieczeń.

Zadaniem brokera jest jest wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń polegających na analizie potrzeb, analizie i ocenie ryzyka np. w przedsiębiorstwie, a następnie zebranie ofert najwłaściwszych zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia broker ma obowiązek udzielić porady na piśmie (tzw. rekomendacja brokerska) w oparciu o uczciwą, rzetelną i profesjonalną analizę zebranych ofert oraz uzasadnić, również pisemnie, rekomendację danej oferty.

pen

Po zawarciu umowy ubezpieczenia, broker pozostaje nadal opiekunem Klienta, służąc radą i fachowymi konsultacjami w zakresie: znaczenia klauzul ubezpieczeniowych, obowiązków spoczywających na ubezpieczonym lub ubezpieczającym, postępowania w razie wystąpienia szkody, itp.

list3

Etapy współpracy

Etapy współpracy
thumbs-up

Korzyści

 • Optymalizacja ochrony ubezpieczeniowej
 • Kompetentna i profesjonalna obsługa
 • Zastosowanie niestandardowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb
 • Oszczędność czasu
 • Redukcja kosztów
 • Profesjonalne doradztwo prawno-ubezpieczeniowe
 • Dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym
 • Merytoryczna pomoc w dochodzeniu odszkodowań, w tym również z umów zawartych bez udziału naszego biura

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane