Publikacje

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń

W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień z zakresu bancassurance, adresowanej do podmiotów sektora bankowego, organ nadzoru zidentyfikował nieprawidłowości w poszczególnych obszarach działalności zakładów ubezpieczeń w ww. zakresie.

więcej

Poślizgnąłeś się na chodniku?

Ubezpieczenia Odszkodowania. Zima to trudny okres dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zobowiązanych do usuwania śniegu z chodników oraz sopli, nawisów lodowych i śniegowych z dachów obiektów budowlanych.

więcej

Zarząd spółki zapłaci PIT od firmowej polisy

Składki ubezpieczeniowe regulowane przez spółkę, a dotyczące polis przyznanych menedżerom stanowią ich przychód podatkowy. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację ministrowi finansów i uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.

więcej

Zasady odpowiedzialności za zalanie cudzego mieszkania

Sąsiad poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za zalanie mieszkania. Trzeba mu jednak wykazać winę, a przynajmniej zaniedbanie. Aby sąsiad odpowiadał, nie wystarczy sam fakt zalania, jak to jest przy wylaniu wody przez balkon czy wyrzuceniu przez okno butelki na przechodnia. To sedno uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 41/12).

więcej

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego?

Możliwe jest zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego w sytuacji, gdy w wyniku wypadku ginie matka i dziecko, a do porodu – nawet martwego – w ogóle nie doszło – orzekł Sąd Najwyższy.

więcej

Strasburg: za bezpieczeństwo w szkole publicznej odpowiada państwo

Nastolatek dźgnął nożem innego nastolatka przed szkołą publiczną. Państwo nie wywiązało się ze swego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły, to na nim spoczywa zatem odpowiedzialność za naruszenie prawa do życia – uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

więcej

Przełom w sprawie polisolokat

Umowy zakładające utratę znacznej części kapitału w przypadku wcześniejszego ich zerwania są oszukańcze – stwierdził wprost w przełomowym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o polisolokaty, czyli produkty łączące instrumenty finansowe z ubezpieczeniem.

więcej

Kary za brak OC w 2015 roku

Posiadacz samochodu osobowego bez obowiązkowego ubezpieczenia OC przez ponad 14 dni zapłaci w 2015 roku karę (opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia) w wysokości 3500 zł (w 2014 r. – 3360 zł). Wzrosną wszystkie kary za brak OC, także dla rolników. Na przełomie 2014 i 2015 roku policjanci otrzymali narzędzie, które umożliwia szybkie przesyłanie raportów z kontroli obowiązkowej polisy OC.

więcej

Bezpośrednia likwidacja szkód z OC

Od 1 kwietnia 2015 r. rusza program pilotażowy systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Do opracowanego w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń systemu przyłączyło się ośmiu ubezpieczycieli, odpowiadających za dwie trzecie polskiego rynku OC. BLS umożliwi kierowcom likwidację szkody w firmie, w której są ubezpieczeni. Z takiej usługi, którą na polskim rynku oferuje już kilka towarzystw, korzysta coraz więcej osób.

więcej

Nawet z EKUZ leczenie za granicą może być kosztowne

Niemal 70 proc. turystów przyznaje, że nigdy nie sprawdzali, na jaką refundację kosztów leczenia za granicą mogą liczyć w przypadku wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez ośrodek IMAS. Taka postawa to błąd, ponieważ EKUZ zapewnia zazwyczaj refundację jedynie części poniesionych kosztów leczenia, a niektórych świadczeń nie obejmuje w ogóle.

więcej

Będzie jedna suma ubezpieczeniowa dla biura rachunkowego

Minimalna suma gwarancyjna dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe będzie wynosić 10 tys. euro – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

więcej

Zmiany w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Nowe, rozszerzone zasady wypowiadania polis komunikacyjnych OC zaczną obowiązywać od 11 lutego 2013, w odniesieniu do wszystkich tego rodzaju ubezpieczeń. Z jednej strony ułatwią życie kierowcom, ale jednocześnie zwiększą ryzyko zakupu pojazdu z nieaktualną polisą. W trosce o kierowców Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował specjalny poradnik, który krok po kroku opisuje co zrobić, by uniknąć braku tego obowiązkowego ubezpieczenia.

więcej

Zmiany w OC ubezpieczeń lotniczych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wydane na podstawie art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

więcej

Składka D&O może być kosztem

Składka na ubezpieczenie zarządu może wiązać się z uzyskaniem przychodu. To podatnik decyduje, co można uznać za działanie celowe. W interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2012 r., dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że składka na ubezpieczenie D&O jest kosztem uzyskania przychodu.

więcej

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników (za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu) wyniesie 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych.

więcej

Polisa na wypadek wypłaty odszkodowania

Prowadzący działalność leczniczą (np. szpital) musi wykupić nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również polisę na wypadek wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Prezydent 7 września 2011 r. podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane