Kontakt

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

ul. Borowska 246B/2
50-558 Wrocław

+48 71 785 46 72
+48 71 785 46 73

biuro@rakbroker.pl

Dane rejestrowe spółki

  • KRS: 0000357682, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
  • Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł
  • NIP: 8992694049
  • REGON: 021269237
  • Nr zezwolenia KNF: 1675/10

Napisz do nas

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Podanie wiadomości jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane