Składka D&O może być kosztem

Składka na ubezpieczenie zarządu może wiązać się z uzyskaniem przychodu. To podatnik decyduje, co można uznać za działanie celowe. W interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2012 r., dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że składka na ubezpieczenie D&O jest kosztem uzyskania przychodu.

Warunek celowości

"Warunek celowości, który jest jednym z elementów swego rodzaju definicji kosztów uzyskania przychodów, dotyczy celowości rozumianej jako realna możliwość osiągnięcia w danych warunkach skutku w postaci przychodu. W tym kontekście, prawo podjęcia decyzji dotyczącej tego, co jest działaniem celowym leży po stronie podatnika. Spółka uważa, że wykupienie ubezpieczenia majątkowego chroniącego ją przed stratami na skutek nieprawidłowości działania członków organów statutowych, ma swoje gospodarcze uzasadnienie" – czytamy w zapytaniu do Izby Skarbowej.

Interpretacja przepisów

Spółka wnioskująca o interpretację przepisów, stała na stanowisku, że wydatki związane z opłacaniem składki na umowę ubezpieczenia, są kosztami przynajmniej pośrednio związanymi z uzyskaniem przychodów. Zawarcie umowy ubezpieczenia skutkuje objęciem ochroną ubezpieczeniową, zabezpieczającą spółkę przed stratami, jakie może ponieść, a w związku z tym służy zabezpieczeniu i utrzymaniu źródła przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej całkowicie podzielił stanowisko spółki zwracającej się o interpretację przepisów.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane