Polisa na wypadek wypłaty odszkodowania

Prowadzący działalność leczniczą (np. szpital) musi wykupić nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również polisę na wypadek wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Dodatkowe obowiązki

Dodatkowe obowiązki ubezpieczeniowe nałożyła na szpitale obowiązująca od 2012 roku nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Jednakże podmioty wykonujące działalność leczniczą nie garną się jednak do realizacji ustawowego wymogu. Być może dlatego, żaden przepis nie przewiduje sankcji karnych czy administracyjnych (w postaci kar pieniężnych) za brak polisy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

Podstawa prawna

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 113, poz. 660).

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane