Ubezpieczenia komunikacyjne

car-crashed-into-treeUbezpieczenia komunikacyjne należą do najpopularniejszych na rynku. Pojazdy często narażone są na uszkodzenia lub ryzyko kradzieży, nie dziwi więc fakt, że staramy się objąć je zabezpieczeniem poprzez umowę ubezpieczenia. Popularność ubezpieczeń komunikacyjnych przekłada się na obfitość ofert dostępnych na rynku. Warto dowiedzieć się, jak dzielimy ubezpieczenia komunikacyjne i wykupienie których z nich należy do obowiązków posiadacza pojazdu.

Do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych należą:

1. Ubezpieczenia obowiązkowe

Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze następujących pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce:

  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep,
  • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

2. Ubezpieczenia dobrowolne

  • AC (autocasco), zawierane jest zwykle na okres 12 miesięcy. Pozwala na otrzymanie odszkodowania w przypadku: kradzieży pojazdu, zderzenia z obiektami pochodzącymi z zewnątrz, szkody wyrządzonej przez osoby nieznane , szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych. Istnieją jednak pewne ograniczenia co do możliwości wypłacenia odszkodowania.
  • Assistance – ubezpieczenie zapewniające pomoc w nagłych wypadkach. Zakres świadczonej pomocy (lista usług oraz obszar w kraju i/lub za granicą) różni się w zależności od danej polisy. Najczęściej ubezpieczenie assistance obejmuje jednak skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku, holowanie, podstawową pomoc serwisową, pomoc w zakwaterowaniu, wsparcie finansowe, a za granicą również pomoc tłumacza.
  • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), w którym przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, w związku z ruchem pojazdu (uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej).
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Kontakt z nami

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o.
ul. Borowska 246 b/2  Wrocław 50-558

tel. 71 785 46 72  / 73
biuro@rakbroker.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lata doświadczeń

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się od roku 1994, natomiast od roku 1998 funkcjonujemy jako biuro brokerskie.