Ubezpieczenia finansowe

ubez finansoweZawsze, gdy w grę wchodzą transakcje finansowe, pojawia się pewne ryzyko. Warto rozważyć wówczas ubezpieczenia finansowe, które skutecznie chronią procesy związane z zarządzaniem finansami w firmie. To szeroka grupa produktów, które zapewniają bezpieczeństwo spółkom i ich pracownikom.

Ubezpieczenia finansowe obejmują trzy grupy ubezpieczeń wymienione w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie kredytu, chroniące przed niespłaceniem udzielonego kredytu. Firma ubezpieczeniowa przejmuje wówczas ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez określonych dłużników z zaciągniętych zobowiązań.

 

Zakres tej polisy to ubezpieczenia:

 • ogólnej niewypłacalności,
 • kredytu eksportowego,
 • spłaty rat,
 • kredytu hipotecznego,
 • kredytu rolniczego.

Gwarancja ubezpieczeniowa, będąca pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby zleceniodawca gwarancji (dłużnik) nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Do najczęściej zawieranych w praktyce umów o gwarancję ubezpieczeniową należą:

 • gwarancja spłaty należności celnych,
 • gwarancja przetargowa (wadialna),
 • gwarancja zwrotu zaliczki,
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu,
 • gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek.

Ubezpieczenie różnego rodzaju ryzyk finansowych:

 • ryzyka braku zatrudnienia,
 • niewystarczającego dochodu,
 • złych warunków atmosferycznych,
 • utraty zysków,
 • stałych wydatków ogólnych,
 • nieprzewidzianych wydatków handlowych,
 • utraty wartości rynkowej,
 • utraty stałego źródła dochodu,
 • pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
 • innych strat finansowych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Kontakt z nami

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o.
ul. Borowska 246 b/2  Wrocław 50-558

tel. 71 785 46 72  / 73
biuro@rakbroker.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lata doświadczeń

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się od roku 1994, natomiast od roku 1998 funkcjonujemy jako biuro brokerskie.