Kim jest broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym doradcą i pośrednikiem ubezpieczeniowym, niezwiązanym z żadnym towarzystwem ani zakładem ubezpieczeniowym. Wolność od zobowiązań pozwala brokerom pracować ściśle w interesie klienta poszukującego właściwej ochrony ubezpieczeniowej.

schemat komplekowa obsluga

Bezpieczeństwo w dobrych rękach

Zadaniem brokera jest analiza potrzeb Klienta, a następnie zebranie ofert najwłaściwszych zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, jak i ceny. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia broker ma obowiązek udzielić porady na piśmie (tzw. rekomendacja brokerska) w oparciu o rzetelną analizę zebranych ofert oraz uzasadnić, również pisemnie, rekomendację danej oferty.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia broker pozostaje nadal opiekunem Klienta, służąc radą i fachowymi konsultacjami w zakresie: znaczenia klauzul ubezpieczeniowych, obowiązków spoczywających na ubezpieczonym lub ubezpieczającym, postępowania w razie wystąpienia szkody i itp.

Działalność brokerską reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003, Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.).

Kontakt z nami

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o.
ul. Borowska 246 b/2  Wrocław 50-558

tel. 71 785 46 72  / 73
biuro@rakbroker.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lata doświadczeń

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się od roku 1994, natomiast od roku 1998 funkcjonujemy jako biuro brokerskie.